Leerlingen op Calvijn vinden het werken met de computer uitdagend en leuk!

Alle leerlingen die op Calvijn komen, werken met een eigen laptop. Je koopt de laptop (dat kan ook door iedere maand een bedrag te betalen) of je leent de laptop van school. Door het gebruik van de laptop kun je beter in je eigen tempo werken, meer uitleg krijgen bij de vakken die je lastig vindt en verdieping krijgen bij de vakken waar je goed in bent. Bovendien leren we je goed werken met de laptop en met programma’s op de computer, zodat je goed wordt voorbereid op de toekomst. We werken niet alleen met laptops. Bij veel vakken heb je ook nog gewoon boeken. We maken dus gebruik van een mix van lesmateriaal. Dat doen we omdat we het ook belangrijk vinden dat je goed kan schrijven en kan samenwerken met de andere leerlingen in de klas. In de school is er een helpdesk, waar je altijd terecht kunt met vragen over de laptop. En in de klassen zijn ook medeleerlingen, die zijn getraind als e-coach. Leerlingen op Calvijn vinden het werken met de computer uitdagend en leuk. Ze vinden het vooral fijn dat je altijd dingen kan opzoeken als je het even niet snapt. Wil je uitdagend en modern onderwijs krijgen? Dan kies je voor Calvijn!

“Werken met een laptop is handig en leuk!”
Calvijn is een school waar actief met digitaal materiaal gewerkt wordt. In en buiten de les, op school en thuis kun je aan de slag om extra te oefenen en leuke en uitdagende opdrachten te maken. We maken gebruik van een mix aan leermiddelen. Dus je gebruikt leerboeken, maar we zoeken de verdieping, de verrijking, de uitdaging en de extra aandacht door jou op je eigen niveau en tempo leerstof online aan te bieden.
Ondertussen werken al 250 leerlingen met een eigen laptop. Kom je dit jaar voor het eerst op Calvijn? Ook jij zal dan actief aan de slag gaan met een laptop in de les!

“Bij wiskunde krijg ik mijn eigen leerpunten te zien bij de online methode Bettermarks!”