Op 2 februari organiseerden wij op Calvijn de Doedag techniekhavo voor leerlingen van groep 8. Een aantal leerlingen kon daarbij niet aanwezig zijn en moest zich op het laatste moment afmelden.

Ook op andere locaties van CVO-AV werd de Doedag techniekhavo gehouden en ook hier kon een aantal leerlingen niet aanwezig zijn.

Met drie locaties is daarom besloten een gezamenlijke ‘inhaal’doedag techniekhavo te organiseren, speciaal voor die leerlingen die op 2 februari niet konden komen. Deze doedag vindt plaats op woensdagavond 16 februari 2022 van 18.00 uur tot 20.15 uur op Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Op deze avond zijn ook medewerkers van Calvijn aanwezig. Aanmelden hiervoor kan via onderstaand aanmeldformulier.

Dus was je 2 februari verhinderd of ben je niet eerder geweest? Meld je hieronder aan en tot ziens op woensdag 16 februari 2022!

Je kan je hieronder opgeven voor deze avond.