Donderdag 27 juni werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze collega Laurens Venderbos. Laurens was sinds oktober 2001 werkzaam als technisch onderwijsassistent op Calvijn, een locatie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In Laurens verliezen wij een gewaardeerde collega, die zijn werk met grote betrokkenheid en inzet uitvoerde. Laurens is 61 jaar geworden.

We hebben in Laurens een zeer kundige technisch onderwijsassistent gehad. Hij was niet iemand die op de voorgrond trad, maar iemand die als een stille kracht zijn werk tot in de puntjes verzorgde. We denken dan met name aan de practica-examens, die hij met grote zorg voorbereidde. Laurens kon genieten van een goed lopend practicum. In het contact met leerlingen was hij altijd bereid uitleg te geven of vragen te beantwoorden.

In zijn werk was hij een goed observeerder, had oog voor veiligheid en regelgeving en zorgde voor structuur en duidelijkheid. Ook buiten de school was hij met zijn werk bezig. Bijvoorbeeld door na te denken over een nieuwe practicumopzet. Hij kon zijn collega’s verrassen door spullen mee te nemen die bij practica gebruikt konden worden.

Laurens was een betrouwbare collega en een zekere factor. Hij wist hoe de dingen moesten gaan en hij voelde zich altijd verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en een goed verloop van practica. Er was de lach, maar ook het serieuze gesprek.

Laurens hebben we gekend als een gelovig man, die vertrouwde op God. Ook daar konden we met elkaar over spreken, zeker op momenten dat Laurens werd geconfronteerd met zorgen en verdriet. In een van onze laatste gesprekken vertelde hij te vertrouwen op de leiding van God in zijn leven. Daarom mogen wij erop vertrouwen dat hij nu bij God geborgen is.

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht