3 maart 2016

10 belangrijke vragen en antwoorden over Calvijn op een rijtje.

De meest gestelde vragen en antwoorden staan hier op een rijtje.

1. Wat voor school is Calvijn eigenlijk?
De Calvijn is een niet al te grote school met zo’n 540 leerlingen en 65 personeelsleden. Calvijn is een christelijke school. Dat betekent dat we ons laten inspireren door de Bijbel en door het leven van Jezus Christus. Calvijn is een school waar leerlingen het goed naar hun zin hebben en zich snel thuis voelen. Bovendien wordt op Calvijn modern en uitdagend lesgegeven door middel van laptops in de klas. Calvijn is onderdeel van een scholengroep. Samen met vijf andere scholen in Gorinchem en Sleeuwijk vormen we CS De Hoven. CS De Hoven vormt samen het Heerenlanden College in Leerdam de stichting CVO-AV (Stichting voortgezet onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden).

2. Waaraan merk je dat Calvijn een christelijke school is?
De christelijke identiteit van Calvijn vinden we erg belangrijk. We willen leerlingen in aanraking brengen met de Bijbel en wat het voorbeeld van Jezus Christus kan betekenen voor hen zelf en voor anderen in deze wereld. Iedere dag beginnen we de dag met een moment van bezinning. Met Pasen en Kerst houden we als school een viering.
Onze identiteit merk je ook iedere dag in de manier waarop we met elkaar omgaan. Naastenliefde, respect voor elkaar en verdraagzaamheid zijn belangrijke waarden voor Calvijn.

3. Wat is de visie en missie van Calvijn?
We geloven in de unieke kracht van iedere leerling. Calvijn is de plek waar leerlingen deze krachten verder ontdekken en ontwikkelen. We zijn daarom voortdurend op zoek naar de kwaliteiten van leerlingen en begeleiden hen waar nodig om deze tot ontplooiing te laten komen. Deze ontwikkeling richt zich niet alleen op de vakken die wij geven, maar richt zich ook op persoonlijke en brede vorming. Op Calvijn worden leerlingen voorbereid op hun plek in de samenleving en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn voor anderen.

4. Welke opleidingsmogelijkheden biedt Calvijn?
Op Calvijn bieden we drie afdelingen. Leerlingen kunnen bij ons de vmbo gemengde en theoretische leerweg (vmbo gt) volgen. Deze opleiding duurt 4 jaar.
Ook bieden we de onderbouw van het havo en het atheneum aan. Dat betekent dat leerlingen de eerste drie jaar van havo en atheneum bij ons op Calvijn volgen. Voor het vervolg van hun opleiding in de bovenbouw (Tweede Fase) gaan de meeste van onze leerlingen naar het Lyceum Oudehoven in Gorinchem. Groot voordeel van de eerste drie jaar op Calvijn is dat leerlingen na de basisschool eerst de overstap maken naar Calvijn, een relatief kleine en overzichtelijke school, en dat dan na drie jaar de overstap wordt gemaakt naar een weer grotere school.

5. Hoe is de aansluiting met het Lyceum Oudehoven in Gorinchem?
Het is natuurlijk belangrijk dat de aansluiting tussen het 3e leerjaar havo en atheneum en het 4e leerjaar in de bovenbouw goed is. Daarom overleggen docenten en management van Calvijn en Lyceum Oudehoven met elkaar. Er wordt dan onder andere gesproken over de te gebruiken lesmethodes, didactiek en beoordeling. Als we kijken naar de behaalde resultaten van onze leerlingen op het Lyceum Oudehoven zien we dat deze aanpak werkt: onze leerlingen scoren op Lyceum Oudehoven in de Tweede Fase bovengemiddeld.

6. Waarom werken de leerling op Calvijn met een laptop in de les?
Door het gebruik van de laptop kan een leerling beter in zijn of haar eigen tempo werken, meer uitleg krijgen bij de vakken die hij of zij lastig vindt en verdieping krijgen bij de vakken waar hij of zij goed in is. Bovendien leren we de leerlingen goed werken met de laptop en met programma’s op de computer, zodat ze goed worden voorbereid op de toekomst. We werken niet alleen met laptops. Bij veel vakken heb je ook nog boeken. We maken dus gebruik van een mix van lesmateriaal. Dat doen we omdat we het ook belangrijk vinden dat een leerling goed kan schrijven en kan samenwerken met de andere leerlingen in de klas. Leerlingen op Calvijn vinden het werken met de computer uitdagend en leuk. Ze vinden het vooral fijn dat je altijd dingen kan opzoeken als je het even niet snapt. Een nieuwe leerling koopt de laptop (dat kan ook door iedere maand een bedrag te betalen) of je leent de laptop van school. In de school is er een helpdesk, waar een leerling altijd terecht kan met vragen over de laptop. In de klassen zijn ook medeleerlingen, die getraind zijn als e-coach.

7. Hoe staat Calvijn eigenlijk bekend?
Wij horen van mensen die met ons te maken hebben dat Calvijn een betrokken en positieve school is, waar de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding hoog is. Het schoolgebouw is nog relatief nieuw en goed onderhouden. Op Calvijn wordt modern lesgegeven, maar aan de andere kant is Calvijn een degelijke school, waar orde en rust heerst en waar de dagelijkse gang van zaken goed is georganiseerd. Het contact tussen school en ouders is goed, omdat het team van korte lijnen houdt en graag samenwerkt met ouders. Ook de begeleiding die wordt geboden aan leerlingen staat hoog aangeschreven op Calvijn. We zijn er trots op dat leerlingen tot ontplooiing komen op Calvijn door een extra steuntje in de rug.

8. Hoe wordt mijn zoon of dochter opgevangen en begeleid?
De overstap van het basis naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Vanaf de eerste kennismaking doen we ons best ieder zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Hiervoor organiseren we voor de brugklassers een uitgebreide kennismaking. Deze begint al voor de zomervakantie met een kennismakingsmiddag en wordt in de eerste week van het schooljaar vervolgd. Vanaf het begin zijn mentor en overige docenten actief in het begeleiden van de leerlingen. Hiervoor zijn in het rooster twee vaste momenten. Op een vast uur in de week kunnen leerlingen voor ieder vak hulp halen bij de betreffende docent of een gesprek hebben met de mentor. Daarnaast is er wekelijks in het rooster een mentoruur. Hierin wordt uitgebreid aandacht gegeven aan het leren, het plannen van het huiswerk, het omgaan met klasgenoten. Ook op andere momenten in de week kunnen leerlingen aankloppen voor hulp. Deze hulp is breed en biedt alles wat uw zoon of dochter nodig heeft. Zo heeft Calvijn een counselor, een dyslexiecoach en een zorgcoördinator, bieden we faalangst- en sovatrainingen aan en zijn er mogelijkheden voor individueel mentoraat.

9. Hoe meld ik mijn zoon of dochter aan?
Voor de brugklas meldt u uw zoon of dochter aan via de basisschool. Calvijn heeft een vmbo/havo brugklas en een havo/vwo brugklas. De leerkracht van groep 8 adviseert u over welke klas het beste bij uw zoon of dochter past. Mocht er twijfel zijn dan neemt de basisschool altijd contact met ons op. In overleg met u, uw zoon of dochter en de basisschool kijken we wat de beste keuze is. Voor de andere leerjaren kunt u contact opnemen met de school. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en geven u een aanmeldingsformulier mee. Ook is het formulier te downloaden van onze site.

10. Hoe wil Calvijn zich verder ontwikkelen in de komende jaren?
In de afgelopen jaren heeft Calvijn zich ontwikkeld als een innovatieve school. Het gebruik van de laptop in de school zal nog verder worden benut, om de leerlingen meer en meer op maat (gepersonaliseerd) les te kunnen geven. Daarnaast willen we de brede vorming of persoonlijke vorming door ontwikkelen, zodat leerlingen op het moment dat zij Calvijn verlaten een goed beeld hebben van hun eigen kwaliteiten en op welke manier zij van betekenis kunnen zijn in de wereld om hen heen.
Calvijn wil zich de komende jaren nog sterker verankeren in de omgeving door de samenwerking te zoeken of te versterken met bedrijven, basisscholen en vervolgonderwijs. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en hierdoor weten we als Calvijn nog beter wat er zich afspeelt in de wereld om ons heen en waar wij de leerlingen op voorbereiden.Als team willen we ons blijven professionaliseren. We geloven namelijk dat een lerende houding van ons een voorbeeld is voor onze leerlingen. We blijven ons daarom voortdurend afvragen wat het onderwijs van nu moet bieden voor een wereld in de toekomst. Wij zien u als ouders hierin als partners om mee samen te werken, met als doel de brede ontwikkeling van uw zoon of dochter.