24 maart 2020

Berichtgeving voor onze examenleerlingen

Op 24 maart 2020 is besloten dat de centrale examens dit schooljaar niet doorgaan. De door de leerlingen behaalde resultaten van de schoolexamens worden bepalend voor het wel of niet slagen voor de opleiding.
De schoolexamens op Calvijn gaan plaatsvinden vanaf 6 april. het rooster volgt zo snel mogelijk.