4 april 2017

Energielabel voor je eigen thuis

Dit voorjaar zijn de leerlingen uit 3havo en 3vwo een aantal lessen aan de slag geweest om het energielabel van een huis te bepalen. Daarbij zijn ze geholpen door de mensen van IDEA-Nederland.

De start van dit project bestond uit een gastles van de heer Bek van IDEA-Nederland.
Met de hulp van deze gecertificeerde energieadviseur zijn de leerlingen aan de slag gegaan om hun thuissituatie in kaart te brengen. Dit betekende het nauwkeurig bepalen van de oppervlakte van dak, vloer, muren en ramen. Natuurlijk is het dan ook belangrijk om te weten welke isolatie er al in huis aanwezig .Verder is er ook bepaald op welke manier er wordt verwarmd, geventileerd en hoe het warm water wordt geproduceerd en getransporteerd.
De vaststelling van de precieze gegevens van het huis zijn genoteerd in een officieel opnameformulier van energieadviesbureau IDEA. Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt in de speciale software. Aan de hand daarvan werd duidelijk welk energielabel dit huis heeft.
En dan;
Weten welk label er op een huis geplakt kan worden is een eerste stap. De tweede stap is vaststellen met welke maatregelen dit huis energiezuiniger kan worden gemaakt.
Voor de leerlingen de uitdaging om na het bestuderen van het huis ook een aantal voorstellen te doen voor een verbetering die vervolgens konden worden doorgerekend.
Uiteindelijk werd duidelijk welke maatregelen bij dit huis de beste resultaten in het energieverbruik gaan opleveren.
Wij hebben de leerlingen als tip het volgende meegegeven. Als hun voorstel voor energiebesparende maatregelen werkelijk wordt doorgevoerd zijn er een aantal winnende partijen. In de eerste plaats ons milieu. Maar daarnaast ook hun ouders gezien de kostenbesparing op de lange termijn. Deze kostenbesparing voor ouders zou natuurlijk kunnen resulteren in een zakgeldverhoging! We zijn benieuwd wat onze leerlingen met deze tip gaan doen! Goed IDEA toch?!