7 januari 2016

Excursie naar de Koperen Knop

In de maand september zijn we voor het vak geschiedenis met de Calvijn-brugklasleerlingen op excursie geweest naar de Koperen Knop. In de lessen hadden we aandacht besteed aan de prehistorie en ons bezoek stond dan ook in het teken van de ontdekking van Trijntje in Hardinxveld-Giessendam.

In 1997 werd namelijk een belangrijke ontdekking gedaan: in een smalle strook grond naast de plek waar de Betuwelijn nog moest komen werd het oudst begraven lichaam in Nederland tot nu toe gevonden! De schatting is dat het lichaam van de vrouw die wij nu Trijntje noemen, ongeveer 7.000 jaar geleden bewust op die plek begraven is.

Het museum van Oudheden heeft hierover een tentoonstelling gemaakt en de Koperen Knop heeft deze voorlopig in bruikleen gekregen. Naast een reconstructie van het lichaam van Trijntje die de leerlingen konden bekijken, kregen de leerlingen hier ook een museumles van mevrouw Schouten, oud-docente Nederlands van Calvijn. Met haar enthousiasme en kennis over de prehistorie heeft zij onze leerlingen weer een heleboel bij kunnen brengen over hoe de mensen in onze omgeving in de prehistorie leefden.

Het was ook erg leuk dat er een aantal ouders zich hadden opgegeven om met de klas mee te fietsen naar de Koperen Knop, en op die manier de klas van hun eigen kind van dichtbij mee te maken. Het was voor de leerlingen een leuke, leerzame ochtend en als u meer wil weten over de prehistorie in de Alblasserwaard is een bezoek aan de Koperen Knop de moeite waard!