26 februari 2016

Excursie naar OTIB in Woerden

Op donderdag 18 februari hebben we met een groep leerlingen uit 3vmbo een bezoek gebracht aan OTIB in Woerden. Het thema van deze excursie was “Gezond en veilig ouder worden”. OTIB is een bedrijf waar techniek en zorg bij elkaar komen.

In het gebouw van OTIB in Woerden zijn een aantal modelwoningen nagebouwd voor mensen met verschillende beperkingen. Zo is er een woning voor mensen met een visuele handicap, waarin allerlei technische toepassingen zijn aangebracht om het leven gemakkelijker te maken. De leerlingen hebben hier ook zelf ervaren wat het betekent om in zo’n soort woning je dagelijkse dingen te doen.
Ook is er een woning voor mensen die in een rolstoel zitten. Hier zijn allerlei technische snufjes in het huis aangebracht. De leerlingen konden in deze woning ook een rollenspel doen om te zien hoe er vanuit de alarmcentrale gereageerd moet worden op ongelukken in huis. Zelfs de voordeur van dit huis kon op afstand worden bediend!
Na de twee modelwoningen te hebben bezocht hebben de leerlingen en begeleiders kunnen ervaren hoe het is om in een rolstoel je dagelijkse dingen te doen. Het openen van kasten en deuren vanuit je rolstoel bleek nog knap lastig.
De leerlingen gingen enthousiast aan het werk met de opdrachten en hebben veel gezien én ervaren over hoe mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Al met al was het een geslaagde en leerzame excursie!