19 januari 2015

Gastles “zeebenen gezocht” in 3VMBO

Vrijdag 16 januari kwamen dhr. Van Zeijl (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) en dhr. Nab (directeur van de Oosterschelde) in het kader van de beroepskeuzebegeleiding een gastles verzorgen aan de leerlingen uit klas 3B en 3D van Calvijn.

In de gastles werden de verschillende elementen van werken en opleidingen in de zeevaart besproken. Dhr. Nab deed dit o.a. door een filmpje te laten zien van zijn wereldreis met het zeilschip “de Oosterschelde” en verduidelijkte op deze manier de praktijk van het werken op zee.

Tot slot werd de leerlingen van 14 en 15 jaar aangeboden om 2 dagen en 1 overnachting gratis mee te varen op het schip om zelf te ervaren wat het is om zeeman of zeevrouw te zijn. Ook dames zijn van harte welkom!

De leerlingen van 16 jaar en ouder komen zelfs in aanmerking om een week mee te varen op een zeeschip. We bedanken de beide heren voor de goede voorlichting.