15 maart 2020

Berichtgeving sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Vanmiddag heeft het kabinet besloten om aanvullende maatregelen te treffen met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat scholen per direct gesloten worden tot aan maandag 6 april.

Voor alle leerlingen:
• Vanaf maandag 16 maart tot maandag 6 april is de school dicht. Bent u werkzaam in een beroepsgroep die tot de ‘vitale beroepsgroepen’ wordt gerekend (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) dan mag uw zoon of dochter naar school komen en kan hij of zij vanaf 9.00 uur op school opgevangen worden.
• In de komende dagen worden door directie en docenten maatregelen voorbereid om het onderwijs voor een deel (op afstand) te kunnen blijven verzorgen. U krijgt daar begin deze week bericht over.

Voor examenleerlingen:
• Deze week krijgt u informatie over de schoolexamens in week 13.
• De minister heeft aangekondigd dat er deze week informatie beschikbaar komt op welke manier de centrale examens in 2020 worden georganiseerd. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen wij een plan maken om de examenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens.

De maatregelen die nu genomen worden, zijn ingrijpend. We zullen verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen en proberen de gevolgen voor het onderwijs zo goed als mogelijk op te vangen. Ik heb er vertrouwen in, dat wij als team van toegewijde, bekwame docenten en onderwijs ondersteunend personeel daarin zullen slagen. Wij zullen ons voor het onderwijs blijven inzetten, zover als dit binnen ons vermogen ligt. Wij voelen ons daarnaast in deze onzekere en onrustige tijden gedragen in Gods hand.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende via het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,

J.I. Wouters MBA
directeur Calvijn