22 december 2016

Kerstlunch voor de brugklassers

Onze lentoren hebben met groot succes voor de brugklasleerlingen op dinsdag 20 december een kerstlunch georganiseerd. Wat zag het er allemaal lekker uit en wat was het gezellig!

Vijf lokalen werden in kerstsferen versierd. De lentoren hebben hard gewerkt om het gezellig te maken voor hun leerlingen. Sommigen hadden thuis allerlei hapjes gemaakt, anderen stonden ter plekke pannenkoeken te bakken, tosti’s te maken of knakworstjes op te warmen. De lentoren hebben zelf alle voorbereidingen gedaan o.a.: taken verdelen, uitnodigingen maken, boodschappen doen, zorgen dat je binnen het budget blijft. Ze hebben laten zien dat ze prima in staat zijn dit te doen en tegelijkertijd een gezellig moment met de brugklassers kunnen organiseren. Petje af!