7 januari 2016

Kerstviering 18 december 2015

Ook jij bent een vreemdeling/vluchteling!

Dat was de boodschap van de kerstviering van Calvijn op vrijdag 18 december 2015. In twee vieringen werd er nagedacht over het thema “on the run”. Wat alles te maken heeft met de situatie in de wereld op dit moment. Bijzonder was dan ook het interview met Beni (leerling van Calvijn) die vertelde over zijn vlucht uit Iran. Spreker Arie de Rover stond stil bij het feit dat ook wij vreemdelingen zijn. We horen bij het Koninkrijk van God. Met kerst geeft Jezus ons een paspoort voor dit Koninkrijk. Uit het leven van Jezus zien we dat hij als geen ander wist wat het vreemdeling/vluchteling zijn betekent. Het is onze taak als burgers van dit Koninkrijk om “anders te zijn in de wereld”. En mensen te helpen die onze hulp nodig hebben. De viering had een verrassend einde. Medewerkers van Calvijn en het leerlingenkoor zongen samen het nummer “we are the world”, wat ook verrassend goed klonk.​