7 januari 2016

Kerstviering bij zorgcentrum Waardenburgh

Op woensdagmiddag 16 december j.l. verleenden een aantal leerlingen van CalvijnĀ hun medewerking aan de Kerstviering bij Zorgcentrum Waardenburgh locatie Overslydrecht.

Jong en oud hebben die middag genoten.