21 maart 2016

Lenteschool in de meivakantie

Wat is een Lenteschool?
Dit schooljaar organiseert de stichting CVO-AV in samenwerking met instituut Lyceo in de meivakantie de Lenteschool.

Tijdens een korte en intensieve periode krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. De Lenteschool is vooral bedoeld voor leerlingen die de kans lopen aan het eind van het schooljaar te blijven zitten. We gaan er van uit dat deelname aan de Lenteschool dat kan helpen voorkomen. Ook leerlingen die er van uitgaan dat ze aan het eind van het jaar overgaan, kunnen zich aanmelden. Het aantal plaatsen voor deelnemer is echter wel aan een maximum gebonden.
De Lenteschool valt in de meivakantie. In de eerste week op de Eksterlaan in Leerdam, in de tweede week in Gorinchem op de locatie Lyceum van CS de Oude Hoven. De school staat open voor leerlingen uit alle klassen, behalve de eindexamenklassen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Meer weten?
Voor meer informatie en data, zie de brief die naar u verstuurd is. Verder kunt u voor meer informatie naar de website van Lyceo . U kunt uiteraard ook contact opnemen met de heer Stolk, contactpersoon van onze school.