13 september 2018

Lovende woorden van de inspecteur

Woensdag 12 september heeft de inspectie Calvijn bezocht. Het bezoek bestond onder andere uit 14 lesbezoeken. Naast de lesbezoeken werden er gesprekken met docenten, LMT en leerlingen gevoerd over diverse thema’s. Ondanks dat we met vertrouwen deze dag hadden voorbereid, was het toch een spannende dag voor het team van Calvijn

Positieve conclusie
De inspectie was zeer positief over het bezoek. Ze hebben ons als team gecomplimenteerd met de prettige sfeer, de professionele cultuur, de onderwijskundige ontwikkelingen en bovenal het didactisch handelen van ons als team.

Feedback per thema
Over de techniekhavo: inspectie heeft hoge verwachtingen van de techniekhavo. Regio heeft behoefte aan technisch personeel dat hoger is opgeleid. Inspectie biedt alle steun aan om dit concept mogelijk te maken.
Over LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) en persoonlijke vorming: Calvijn is op een goede manier bezig met dit thema. LOB is goed afgestemd met persoonlijke vorming.
Over kwaliteitszorg: een overtuigende wijze van kwaliteitszorg die geborgd is. Naast het stellen van doelen ook effectmeting aanwezig.

Later dit jaar volgt er nog een uitgebreider verslag van de Inspectie over Calvijn. Dit rapport zal op de website worden gepubliceerd en zichtbaar zijn op de website www.scholenopdekaart.nl.