1 april 2021

Paasviering 2021: donderdag 1 april

Bijzondere Paasviering
Helaas konden we dit jaar geen ouders en belangstellenden uitnodigen voor onze Paasviering in De Bron.
Maar.....we kunnen gelukkig iedereen wél uitnodigen om thuis onze (digitale) Paasviering mee te maken.
Onder deze bijzondere omstandigheden hebben we een heel bijzondere en persoonlijke Paasviering kunnen houden. Met als thema: 'Uitzicht(loos)?'
Een boodschap van hoop en perspectief. Een boodschap juist ook voor deze tijd.
Daarom hierbij de link naar deze bijzondere viering, zodat iedereen met deze hoopvolle boodschap van Pasen 'uitzicht' heeft voor de komende tijd:

Paasviering Calvijn donderdag 1 april 2021