18 april 2017

One for all, all for One!

Op donderdagochtend 13 april heeft Calvijn Pasen gevierd in de Bron, samen met rapper Atalaya, spreker Shelton en zangeres Nathalie Booij.

Het programma bevatte een mix van rap, christelijke en hedendaagse muziek afgewisseld met een spreker die zijn ervaringen deelde met het spel “doen, durven of de waarheid”.
Aan de hand van het thema “vriendschap” stonden we stil bij Jezus’ laatste dagen op aarde. Welke rol speelde vriendschap? Wat voor rol speelt vriendschap in ons leven? Wie is je beste Vriend? Jezus biedt ons zijn vriendschap aan, het enige wat wij hoeven te doen, is ook zijn vriend te zijn. Hij heeft namelijk alles voor je over. Één voor allen en allen voor Één!