25 maart 2016

Paasviering Calvijn – Zalig Pasen!

Dit jaar werd de paasviering van de Calvijn georganiseerd door theatergroep Switch, bestaande uit een groep jongeren van 17 tot 24 jaar die een tussenjaar bij de Youth for Christ volgen.

Zalig Pasen!
De interactieve show begint met het paasverhaal zoals we het kennen: Romeinse tijd, de verhalen van Jezus tijd hier op aarde enzovoorts. Totdat Alex, een hoofdrolspeler in de voorstelling, er helemaal klaar mee is en halsoverkop wil stoppen met het acteren. Hij snapt niet dat mensen elkaar zomaar kunnen vergeven. Er speelt zoveel in de wereld, in ieders leven en men kan elkaar zoveel pijn doen. Waarom zou je een ander dan vergeven?
Door het verhaal heen ontdekt Alex dat het paasverhaal juist zo bijzonder is, omdat Jezus ook voor hem stierf aan het kruis, voor zijn zonden, en zo vergeving brengt voor de hele wereld!
Switch roept aan het einde van de show ons op om anderen te vergeven voor wat zij ons hebben aangedaan of om vergeving te vragen aan hen die wij pijn hebben gedaan. Zo kan Pasen echt zalig worden.