23 september 2014

Practicum natuurkunde Walibi

Vrijdag 19 september vertrok een groep van 50 personen vanuit Hardinxveld-Giessendam naar Walibi in Biddinghuizen om een aantal metingen uit te voeren voor het vak natuurkunde. De groep bestond uit 4e klassers van Calvijn met het vak natuurkunde in hun vakkenpakket.

Regelmatig staan er in het eindexamen natuurkunde vragen over een attractie in een pretpark. Nu kun je die vragen natuurlijk beter beantwoorden wanneer je zo’n attractie al eens vooraf hebt kunnen onderzoeken. Dat is dan ook de uitdaging op deze zonovergoten vrijdag.
We hebben ons tijdens de meting vooral bezig gehouden met het bepalen van de krachten die op ons lichaam werken. Met meetapparatuur hebben we bepaald dat de kracht op ons lichaam in de houten achtbaan ‘Robin Hood’ op sommige punten wel 3x groter is dan onder normale omstandigheden. Officieel heeft men het dan over een kracht van ‘3G’.

Nu hebben we die meting ook gedaan bij de ‘Space-shot’. Dat is een attractie waarbij je omhoog geschoten wordt  en natuurlijk ook veilig landt. Volgens de beschrijving zou de kracht bijna 4G zijn. Onze metingen kwamen hier niet hoger dan 2,5G. Wat we daarnaast hebben gezien is dat grote elektromotoren de elektrische energie hebben gebruikt om de karretjes van de Goliath naar een hoogte van 46 meter te brengen. Daardoor kregen deze karretjes heel veel zwaarte-energie. Eenmaal over het hoogste punt wordt dan de zwaarte-energie omgezet in bewegingsenergie wat dan een snelheid van iets meer dan 100 km/h tot gevolg heeft. Jammer dat er ook energie verloren gaat aan wrijving. Als dat niet zo was zou een achtbaan veel langer gemaakt kunnen worden!

Overigens was er op deze dag ook vrije tijd waarin de leerlingen zelf konden ondervinden dat natuurkunde en pret niet alleen in de les maar ook in Walibi samen op gaan.