9 april 2021

Project duurzaamheid

Net als vorige jaren, laten we ook dit jaar onze leerlingen in de tweede klas werken aan het duurzaamheidsproject. Door de covid-19 pandemie zal het dit jaar anders lopen dan voorgaande jaren, maar we laten de beperkende maatregelen ons niet beperken om toch een heel mooi, leerzaam en belangrijk project neer te zetten! Ondanks dat de wereld in de greep is van de pandemie, stopt de klimaatverandering en de schaarste niet, en vinden wij het dermate belangrijk om ons in te zetten voor de creatieve en innoverende ontwikkeling van de leerling op dit gebied dat we het project graag door willen laten gaan.
Dit jaar ligt de focus op actuele en relevante vraagstukken op het gebied van duurzaamheid; we hebben veel vraagstukken vanuit de school, gemeente en het bedrijfsleven gekregen waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. De uitkomst kan dus ook echt bruikbaar zijn voor de ‘’opdrachtgever’’. Dit biedt de leerling niet alleen meer perspectief als het aankomt op het onderwerp duurzaamheid, maar dit geeft de leerling ook de kans om kennis te maken met verschillende werkvelden.
Voorgaande jaren werd het project afgerond in de vorm van een duurzaamheidsmarkt, waarbij elk groepje een kraampje had en daar hun idee aan verschillende partijen kon presenteren. Vanwege de maatregelen is het helaas niet mogelijk om dit op die manier door te laten gaan, maar we hebben hier een mooi alternatief op bedacht. We hebben namelijk een digitale markt ingericht waarbij elk ‘’kraampje’’ een aparte chatgroep is waar het groepje hun idee kan presenteren en vragen van kijkers kan beantwoorden. Op deze manier kan iedereen die hier geïnteresseerd in is toch geïnspireerd raken door de verfrissende, vernieuwende en opwindende ideeën die de leerlingen hebben bedacht. Hiermee laten wij als school ook zien dat wij zelfs in deze tijd, toch een prikkelend en vernieuwend programma aan de leerlingen aanbieden.
De digitale markt vindt plaats op woensdag 21 april a.s. van 15.00 - 16.30 uur. Wilt u/jij deelnemen aan deze markt stuur dan een berichtje naar: info.calvijn@cvo-av.nl
U/jij ontvangt dan voor die tijd een link om deel te nemen aan de digitale markt.
Van harte (digitaal) welkom!