9 mei 2016

Project duurzaamheid klas 2

Duurzaamheidsproject in klas 2. Naast het vak biologie nemen ook de vakken aardrijkskunde, natuurkunde en scheikunde deel aan dit project.

Op maandag 23 maart vond de kick-off plaats in de aula van Calvijn voor alle leerlingen uit leerjaar 2. Direct daarna namen ze deel aan de duurzaamheidsgame van het Natuurcentrum Gorinchem. Zij verzorgden samen met Calvijn een spel om de leerlingen meer gevoel te laten krijgen bij het begrip duurzaamheid en het niveau van duurzaamheid op Calvijn. Op maandagmiddag 11 april zijn de leerlingen op excursie geweest naar enkele instellingen/ondernemingen die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
– gemeentehuis voor een interview met wethouder T. Boerman (duurzame plannen voor de toekomst)
– Waardlanden reinigingsdienst (duurzaam omgaan met afval)
– boerderij ’t Groene Broek (duurzame bedrijfsvoering, dierenwelzijn, biologische producten)
– kringloopcentrum Sliedrecht (afvalscheiding, reclycling, etc.)
Woensdagmiddag 13 april werkten de leerlingen in groepjes aan hun verslag en presentatie. Per klas werd er een winnend groepje gekozen door het docententeam. Dinsdagmiddag 19 april zijn de winnende groepjes naar het gemeentehuis geweest om hun presentatie te houden voor een vakkundige jury. De juryleden letten op presentatie, innovatie, energie en motivatie en de relatie met Hardinxveld. Uiteindelijk kwam de groep van klas 2E als winnaar uit de bus. Zij wonnen een cadeaubon en een powerbank op zonne-energie, om telefoons mee op te laden. Caelan, Amber, Willem en Selena van harte gefeliciteerd!