27 januari 2020

Project duurzaamheid

Hoe kunnen we met elkaar de wereld duurzamer maken? Er wordt in de wereld veel over deze vraag gepraat. Ook op Calvijn is dit een belangrijk onderwerp voor de leerlingen.

In januari, na een centrale aftrap in de aula, hebben de leerlingen uit leerjaar 2 in groepjes tijdens een aantal lessen nagedacht over innovatieve, duurzame ideeën op het gebied van water, voeding, transport en energie. Het was hierbij ook belangrijk dat ze nadachten over professionele presentatie. De leerlingen presenteerden zich als een zelfverzonnen bedrijf met uitgewerkte ideeën om Hardinxveld en Calvijn duurzamer te maken. Deze ideeën moesten goed worden onderbouwd, berekend en ook uitgewerkt in een prototype, poster of maquette.

Op woensdag 22 januari was de afsluiting van het project. Vanaf 15.00 uur waren ouders, bedrijven, gemeente en personeel welkom op de informatiemarkt duurzaamheid op Calvijn. De groepen waren verdeeld over 6 lokalen en elke bezoeker mocht per lokaal een stem uitbrengen op het meest innovatieve en duurzame idee. De leerlingen hadden een 1-minute pitch voorbereid om de bezoekers over te halen om op hun groepje te stemmen.

Om 16.00 uur verzamelen we allemaal in de aula waar wethouder Nederveen de prijs uitreikte aan de winnende  groep van Noa, Maurice, Fenne en Tessa.

Als school hebben we genoten van de inzet, creativiteit en talenten van onze leerlingen. Wij zien de duurzame toekomst met vertrouwen tegemoet, als de jongeren zich hiervoor gaan inspannen.