8 maart 2019

Project duurzaamheid

Hoe kunnen we met elkaar de wereld duurzamer maken? Er wordt in de wereld veel over deze vraag gepraat. Scholieren in Europa hebben deze maand van zich laten horen om het belang van het thema duurzaamheid te onderstrepen. Ook op Calvijn is dit een belangrijk onderwerp voor de leerlingen.

Op dinsdag 12 februari ontvingen de leerlingen uit de 2de klas een videoboodschap van wethouder Nederveen uit Hardinxveld-Giessendam. Hier deed hij een oproep om een ontwerp te maken voor het Hardinxveld en Calvijn van de toekomst. De dagen hierna hebben de leerlingen in groepen nagedacht over innovatieve, duurzame ideeën op het gebied van water, voeding, transport en energie. Het was hierbij ook belangrijk dat ze nadachten over professionele presentatie. De leerlingen presenteerden zich als een zelfverzonnen bedrijf met uitgewerkte ideeën om Hardinxveld en Calvijn duurzamer te maken. Deze ideeën moesten goed worden onderbouwd, berekend en ook uitgewerkt in een prototype, poster of maquette.

Op donderdag 21 februari was de afsluiting van het project. Vanaf 15.00 uur waren ouders, bedrijven, gemeente en personeel welkom op de informatiemarkt duurzaamheid op Calvijn. De groepen waren verdeeld over 6 lokalen en elke bezoeker mocht per lokaal een stem uitbrengen op het meest innovatieve en duurzame idee. De leerlingen hadden een 1-minute pitch voorbereid om de bezoekers over te halen om op hun groepje te stemmen.

Om 16.00 uur verzamelen we allemaal in de aula waar wethouder Nederveen de prijs uitreikte aan de winnende  groep.

Als school hebben we genoten van de inzet, creativiteit en talenten van onze leerlingen. Wij zien de duurzame toekomst met vertrouwen tegemoet, als de jongeren zich hiervoor gaan inspannen.