Rooster met tijd per klas m.b.t. activiteiten op 14 juli voor leerlingen leerjaar 1, 2 en 3