Regeling einde cursus leerlingen 2020-2021 / begin nieuw schooljaar