4 april 2016

Respectdag 3vmbo

Op donderdag 31 maart jl. hebben we onze jaarlijkse Respectdag gehouden. Dit is een unieke samenwerking tussen het Willem de Zwijgercollege, de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Stichting Servanda en Calvijn.

Met alle leerlingen uit 3vmbo zijn we een hele dag bezig geweest rondom het de thema’s ‘respect’ en ‘burgerparticipatie’.
Na een gezamenlijke start in de aula van het Willem de Zwijgercollege, gingen alle klassen zich in kleine groepen voorbereiden op het debat in het gemeentehuis. Later op de dag kon elke groep de verzamelde argumenten inbrengen in het debat op het gemeentehuis. De discussie werd steeds ingeleid door een stelling met een begeleidend filmpje over dat onderwerp. De 3 stellingen gingen over: comazuipen, vluchtelingen en social media.
Het debat werd gevoerd door de leerlingen en leden van de gemeenteraad en het college.
In het Ducdalf werd een presentatie gehouden over ‘respect en lef’. Zeer uitdagend en soms confronterend.
In de gymzaal werd in het kader van ‘rots en water’ nagedacht over- en geoefend met het omgaan van grenzen. Zowel de grenzen van jezelf als de grenzen van een ander.
Tenslotte kregen de leerlingen de opdracht om in het prachtige Hardinxveld-Giessendam op zoek te gaan naar situaties waarin de begrippen ‘respect’ en ‘respectloos’ duidelijk naar voren kwamen. Van die 2 situaties moesten ze een foto maken en verzenden naar de jury. De beste inzendingen werden aan het eind van de dag beloond met een originele prijs.
We hebben de dag gezamenlijk afgesloten in de aula van Calvijn.
Mede door de enthousiaste inzet van de leerlingen kijken we terug op een mooie dag, met genoeg reden om nog eens rustig over een aantal dingen na te denken. Want… de maatschappij: dat zijn wij!