3 april 2020

Schoolexamens (SE5)

Op 31 maart is besloten dat de scholen dicht blijven tot aan de meivakantie.
De schoolexamens (SE5), voor de leerlingen uit ons examenjaar, op Calvijn gaan wel door.
Deze zullen plaatsvinden van maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april.
De komende weken zijn de openingstijden verruimd voor de examenkandidaten.
Wij zijn open van 08.30- 15.00 uur.