22 mei 2015

Voorlichtingsavond laptopgebruik nieuwe brugklassers

Op woensdagavond 3 juni a.s., aanvang 19.45 uur, organiseren wij voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe brugklasleerlingen een voorlichtingsavond over de aanschaf en overige informatie m.b.t. de laptop.

Via onderstaand formulier kunt u zich voor deze avond opgeven. Wilt u dit vóór 29 mei doen? Alvast bedankt. Tot woensdagavond 3 juni!