10 februari 2016

Zeven sloten – cabaret op Calvijn

Dinsdag 2 februari j.l. hebben de leerlingen van de derde klas VMBO een cabaretvoorstelling gezien van Michiel van de Burgt.
Het handvaardigheidslokaal was omgebouwd tot theater en Michiel trad twee keer op. Het thema was verkeersveiligheid, ons gedrag in het verkeer, maar dan niet saai verteld, maar verpakt in een flitsend optreden. Dat betekende mooie verhalen, onverwachte wendingen en vooral veel grappen. Het was niet verkeerd daar eens over na te denken. Na de voorstelling was er een nabespreking met een team van ‘wijze’ mannen en vrouwen. Hierdoor werden de leerlingen zich nog meer bewust van alle gevaren van drank- en drugs- en mobielgebruik in het verkeer en hoe we gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Al met al een geslaagd optreden.