7 maart 2017

ZZeevveenn SSllootteenn, Cabaret op Calvijn

Woensdag 22 februari hebben de leerlingen van de derde klassen VMBO de cabaretvoorstelling ZZeevveenn SSllootteenn van Michiel van de Burgt gezien

Het handvaardigheidslokaal was omgebouwd tot theater en Michiel trad twee keer op. Het thema was verkeersveiligheid, ons gedrag in het verkeer, maar dan niet saai verteld, maar verpakt in een flitsend optreden. Dat betekende mooie verhalen, onverwachte wendingen en vooral veel grappen. Soms voorzichtig, soms ruw. Na de voorstelling was er een nabespreking met een team van ‘wijze’ mannen en vrouwen. Hierdoor werden de leerlingen zich nog meer bewust van alle gevaren van drank- en drugs- en mobielgebruik in het verkeer en hoe we gevaarlijk situaties kunnen voorkomen. De leerlingen verlieten het ‘theater’ met een boodschap waar ze nog eens over na konden denken.