In het examenreglement worden de exameneisen benoemd.