PTA, Examenreglement en Regeling Centraal Examen 2022

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vind je van alle eindexamenvakken voor klas 3 en 4 vmbo een omschrijving van alle toetsen die in het kader van de schoolexamens in klas 3 en 4 vmbo worden afgenomen.

Mocht je precies willen weten wat je voor een schoolexamen moet leren dan kun je dat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vinden. Ook de wegingsfactoren staan hierin aangegeven.

In het bestand Regeling Centraal Examen, eerste, en tweede tijdvak 2022 staan alle belangrijke data rondom het examen en ook wanneer de Centrale Examens plaatsvinden.

Dit bestand wordt in de loop van het schooljaar op de site geplaatst.