PTA, Examenreglement en Regeling Centraal Examen 2021

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vind je van alle eindexamenvakken voor klas 3 en 4 vmbo een omschrijving van alle toetsen die in het kader van de schoolexamens in klas 3 en 4 vmbo worden afgenomen.

Mocht je precies willen weten wat je voor een schoolexamen moet leren dan kun je dat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vinden. Ook de wegingsfactoren staan hierin aangegeven.