Onderwijs op Calvijn

Calvijn is een overzichtelijke school met een eigen gezicht. Wij hechten op Calvijn veel waarde aan persoonlijke benadering, begeleiding en uitgebreide voorlichting over studie- en beroepskeuze.

Calvijn is een overzichtelijke school met een eigen gezicht. Wij hechten op Calvijn veel waarde aan persoonlijke benadering, begeleiding en uitgebreide voorlichting over studie- en beroepskeuze. De kwaliteit van ons onderwijs is namelijk meer dan alleen maar het volgen van vakgerichte lessen. De vorming tot volwaardig mens vanuit de Christelijke identiteit is een essentieel onderdeel op Calvijn.

Calvijn is een Christelijke school: wat in de bijbel staat vinden wij belangrijk en proberen we toe te passen in ons onderwijs. Denk daarbij aan naastenliefde, respect voor elkaar, veiligheid en verdraagzaamheid. Calvijn vindt persoonlijke begeleiding van leerlingen als iets vanzelfsprekends. We vinden dat iedereen met zijn of haar gaven en talenten de ruimte moet krijgen om in een veilige omgeving een optimale ontwikkeling door te maken en zich te kunnen ontplooien tot een mens zoals God bedoeld heeft.

Op Calvijn kun je kiezen uit twee opleidingsniveaus:

  • vmbo (zowel gemengd als theoretisch)
  • onderbouw havo/vwo

In het begin liggen de verschillende niveaus nog redelijk dicht bij elkaar, is het verschil nog niet zo groot en is er de mogelijkheid om over te stappen naar een lager, maar ook hoger niveau als blijkt dat je dat aankunt! Je kiest natuurlijk op basis van je eigen voorkeur, jouw capaciteiten, werktempo en interesses.

In het vmbo ga je na het tweede jaar verder in de leerwegen binnen het vmbo om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.

In het eerste en tweede jaar havo/vwo wordt ongeveer 1/3 deel van de lessen gegeven met behulp van je eigen laptop. Calvijn is een pilotschool wat betreft het gebruik van laptops in de klas en vervult samen met enkele andere scholen in Nederland een voortrekkersrol wat betreft het gebruik van laptops in de klas. Na het eerste leerjaar havo/vwo ga je naar klas 2-havo of 2-vwo en begin je aan de tweejarige voorbereiding op de tweede fase havo en vwo.