Hier staat het leerlingenstatuut van onze stichting CVO AV.