Calvijn is een niet al te grote school.

"Wij willen dat bij iedere leerling op Calvijn talenten en gaven tot bloei komen!"

Calvijn is een overzichtelijke school met een eigen gezicht. Wij hechten op Calvijn veel waarde aan persoonlijke benadering, begeleiding en uitgebreide voorlichting over studie- en beroepskeuze. De kwaliteit van ons onderwijs is namelijk meer dan alleen maar het volgen van vakgerichte lessen. De vorming tot volwaardig mens vanuit de Christelijke identiteit is een essentieel onderdeel op Calvijn.

Calvijn is een Christelijke school: wat in de bijbel staat vinden wij belangrijk en proberen we toe te passen in ons onderwijs. Denk daarbij aan naastenliefde, respect voor elkaar, veiligheid en verdraagzaamheid. Calvijn vindt persoonlijke begeleiding van leerlingen als iets vanzelfsprekends. We vinden dat iedereen met zijn of haar gaven en talenten de ruimte moet krijgen om in een veilige omgeving een optimale ontwikkeling door te maken en zich te kunnen ontplooien tot een mens zoals God bedoeld heeft.

Op Calvijn kun je kiezen uit de volgende opleidingsniveaus:

  • vmbo (zowel gemengd als theoretisch)
  • onderbouw havo/atheneum
  • Techniekhavo

In het begin liggen de verschillende niveaus nog redelijk dicht bij elkaar, is het verschil nog niet zo groot en is er de mogelijkheid om over te stappen naar een lager, maar ook hoger niveau als blijkt dat je dat aankunt! Je kiest natuurlijk op basis van je eigen voorkeur, jouw capaciteiten, werktempo en interesses.

In het vmbo ga je na het tweede jaar verder in de leerwegen binnen het vmbo om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.

In het eerste jaar vmbo en in havo/atheneum wordt ongeveer 1/3 deel van de lessen gegeven met behulp van je eigen laptop. Calvijn is een pilotschool wat betreft het gebruik van laptops in de klas en vervult samen met enkele andere scholen in Nederland een voortrekkersrol wat betreft het gebruik van laptops in de klas. Op Calvijn maken we gebruik van een mix van leermiddelen. We gebruiken zowel de eigen laptop als boeken. Na het eerste leerjaar havo/atheneum ga je naar klas 2-havo of 2-atheneum en begin je aan de tweejarige voorbereiding op de tweede fase havo en atheneum.

Techniekhavo: activerend, betekenisvol en contextrijk onderwijs

Techniekhavo algemeen/achtergrond

Wat is de Techniekhavo?
De Techniekhavo is een nieuw onderwijsconcept, dat op dit moment in ontwikkeling is. De Techniekhavo is een havo met veel techniek. Harde techniek zoals we dat noemen. Een havo voor kenners en kunners. Een havo waar leerlingen leren timmeren, boren, zagen, lassen, draaien, frezen, meubels maken, aan auto’s sleutelen en technische installaties leren aanleggen voor gas, water, licht of internet. Niet om later dat werk te gaan doen. Wel om te weten hoe het werkt, hoe het voelt, wat het doet. De Techniekhavo is gericht op leerlingen die door willen leren in de techniek op hbo-niveau. Daarom wordt er toegepaste theorie gekoppeld aan praktijklessen. Daarnaast maken leerlingen in de Techniekhavo in een vroeg stadium kennis met het regionale technische bedrijfsleven en met de beroepsmogelijkheden binnen de techniek op hbo-niveau.

Een gediplomeerde techniekhavist is niet opgeleid tot draaier, timmerman of installateur, maar beschikt wel over praktische basisvaardigheden. Hij of zij heeft ervaren wat materialen en machines doen. Hij of zij heeft een passie voor techniek ontwikkeld en herkent een vakman. Hij of zij kent de bedrijfscontext en het belang van samenwerken, innovatie en ondernemerschap. Hij of zij heeft verantwoordelijkheid leren dragen voor beroeps- en studietaken, weet wat hij of zij kan en waar zijn of haar belangstelling ligt.

Bekijk het volledige document betreffende Techniek havo hieronder