Ideologie

Waar we in geloven

We geloven dat ieder kind, ieder mens, een veilige plek nodig heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. We geloven dat ieder mens behoefte heeft aan liefde, aan vertrouwen en aan hoop voor de toekomst. We geloven dat de Bijbel een boodschap heeft van geloof, hoop en liefde en dat Jezus Christus zelf daar het grootst mogelijk voorbeeld van is.
We geloven dat het onderwijs meer biedt dan alleen het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het ontdekken van eigen passies en talenten. Onderwijs brengt jongeren tot levensvragen, maakt hen bewust van de wereld om hen heen en welke invloed zij kunnen hebben op deze wereld. Onderwijs helpt leerlingen hun kracht te ontdekken.

...waar leerlingen ontdekken wie ze zijn.

Visie

Wat zien we in de wereld?

Veranderingen gaan zo snel dat jongeren niet precies weten voor welke beroepen ze opgeleid worden. Er worden veel voorbeelden gepresenteerd van wangedrag en tegelijkertijd zien we in de wereld de kracht van angst en haat. We zien dat hierdoor het vertrouwen wordt ondermijnd.
We zien ook dat voor jongeren christen zijn in de huidige wereld geen automatisme is, maar een echte keuze. We zien dat jongeren toegerust en gevoed willen worden om in deze wereld de juiste keuzes te maken. Zodat ze de kracht hebben om van betekenis en waardevol te zijn voor anderen.

Missie

Wat willen we zien?

Een thuisbasis
We willen zien dat school voor leerlingen wordt ervaren als een thuisbasis, waar ze zich naar hartenlust kunnen ontwikkelen. Dat school de plek is waar waarden worden gevormd, die bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor de leerlingen.
Klaar voor de toekomst
We willen zien dat school de plek is waar leerlingen ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn voor anderen. We willen zien dat jonge mensen zich bewust worden van de invloed die ze kunnen hebben in hun eigen leven en dat van anderen.
Geloof, hoop en liefde
We willen zien dat de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde leerlingen in staat stelt om het verschil te maken in de wereld.

Leren doen we samen

Unieke kracht

Veilig en open, geloven in groei en samen
  • Veilig en open
    De kleinschaligheid van Calvijn maakt het mogelijk dat iedere leerling zich gekend en erkend voelt. De houding van medewerkers is zo, dat we elkaar zien zoals Jezus ons ziet.
  • Geloven in groei
    We geloven in de groeimogelijkheden van alle leerlingen. We zijn niet bevooroordeeld en stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen.
  • Samen
    Leren doen we samen. De relatie tussen leerlingen en docenten, maar ook tussen ouders en de school vinden we belangrijk. We hebben een open houding, willen leren van onze fouten en zoeken altijd de samenwerking.

Kernwaarden

Waaraan je ons herkent?

Geloof
We creëren een sfeer van rust en vertrouwen, zodat iedereen over zijn eigen geloofsovertuiging kan spreken. Er vindt op speelse wijze verdieping plaats op de persoonlijke overtuigingen. Geloof is een geschenk van God. Het is een rots en anker in het leven en ons verlangen is dat ook aan anderen te laten ervaren.
Hoop
We kijken op een positieve manier naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Hoop geeft ons richting voor de toekomst. Dat komt omdat het evangelie van Jezus Christus de meest hoopgevende boodschap is die we kennen.
Liefde
Iedereen die met ons te maken heeft voelt zich welkom. Liefde maakt kwetsbaar, maar tegelijkertijd onschendbaar. In onze woorden en daden geven wij de boodschap van Christus’ liefde door.

Ontdek je kracht