"Op Calvijn krijg je veel persoonlijke aandacht"

Persoonlijke aandacht is één van de kernpunten van het onderwijs op Calvijn.

Een leerling is bij ons geen nummer! Samen met de kleinschaligheid van onze school zorgt dit ervoor dat wij onze leerlingen snel leren kennen.
Door deze persoonlijke aandacht kunnen eventuele belemmeringen in het leerproces van de leerling snel worden opgemerkt. Soms vertoont een leerling ongewenst of bijzonder gedrag dat de persoonlijke ontwikkeling in de weg staat. Ook zijn er leerlingen die niet weten hoe zij hun schoolzaken op orde moeten krijgen of leerlingen die worstelen met één of meerdere vakken. Tot slot is er de groep leerlingen die binnen de school een ruimte nodig heeft om geconcentreerd met het schoolwerk aan de slag te kunnen gaan. Voor al deze leerlingen bieden wij verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Intensief klassenmentoraat
Ten eerste brengen wij dit in de praktijk d.m.v. een intensief klassenmentoraat. Een klassenmentor is verantwoordelijk voor een hele groep leerlingen. Eénmaal per week is het mentoruur opgenomen in het lesrooster van de leerlingen. Tijdens deze mentoruren wordt er in klassenverband stilgestaan bij thema’s die verband houden met sociale vaardigheden en studievaardigheden. Daarvoor gebruiken we de methode ‘Breingeheimen’. Naast het mentoruur is er wekelijks één lesuur ingeroosterd voor het voeren van mentorgesprekken. Binnen deze een-op-een-gesprekken kan dieper worden ingegaan op het welbevinden en functioneren van de leerlingen. De leerling kan bijvoorbeeld in vertrouwen zijn/haar problemen kenbaar maken, de leerling kan extra hulp aangeboden krijgen m.b.t. het plannen en organiseren van de werkzaamheden. De invulling van deze momenten verschilt uiteraard per leerling.

Individueel mentoraat
Naast een klassenmentor heeft een leerling in bepaalde situaties ook een individueel mentor. Deze mentor helpt de leerling gedurende het gehele schooljaar binnen bepaalde voor hem/haar complexe situaties. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het omgaan met klasgenoten, het omgaan met gezag, het plannen van het schoolwerk, het nauwkeurig uitvoeren van schoolwerkzaamheden, etc. Tijdens een wekelijks terugkerend een-op-een gesprek zullen de vooraf opgestelde leerdoelen worden besproken en of geëvalueerd. Op deze wijze hopen we deze groep leerlingen net dat extra duwtje in de rug te kunnen geven die zij nodig hebben om het schooljaar goed te kunnen doorlopen.

Vakondersteuning
Soms komt het voor dat leerlingen voor bepaalde vakken extra aandacht nodig hebben. Leerlingen kunnen te maken hebben met achterstanden of problemen met bepaalde lesstofonderdelen. Indien dit incidenteel of in beperkte mate het geval is kan een leerling een beroep doen op de eigen vakdocent. Wanneer echter structurele, intensieve ondersteuning noodzakelijk is kan een leerling worden aangemeld voor extra vakondersteuning. Dit cursusjaar bieden we ondersteuning voor de vakken Engels en wiskunde. Tijdens wekelijkse ondersteuningsmomenten zal de leerling proberen om eventuele achterstanden weg te werken en zich bepaalde lesstofonderdelen eigen te maken, zodat op de langere termijn geen extra ondersteuning meer nodig zal zijn.

De Huiswerkklas
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons op school een ruimte ter beschikking krijgen waar zij in alle rust, geconcentreerd aan hun schoolwerk kunnen werken. In deze ruimte is altijd een toezichthouder aanwezig die zorgdraagt voor een optimale werksfeer. De huiswerkklas is voor leerlingen vrij toegankelijk, maar sommige leerlingen kunnen er op advies van de mentor of de ouders verplicht naar worden toegestuurd, omdat dit een positieve bijdrage kan leveren aan hun schoolloopbaan.

Training sociale vaardigheden + faalangsttraining
Voor u als ouders is het wellicht ook goed om te weten dat we op de eigen locatie faalangsttrainingen en trainingen sociale vaardigheden (SOVA) aanbieden aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.