Christelijk School. Wat in de Bijbel staat vinden wij erg belangrijk. Hoe we met elkaar omgaan vinden we ook belangrijk. Denk daarbij aan naastenliefde, respect voor
elkaar, veiligheid en verdraagzaamheid.
Laptop per leerling. Alle leerlingen die op Calvijn komen, werken met een eigen laptop. Je koopt de laptop (dat kan ook door iedere maand een bedrag te betalen) of je leent
de laptop van school. We werken niet alleen met laptops. Bij veel vakken heb je ook nog gewoon boeken naast de laptop
Persoonlijke aandacht. Op Calvijn krijg je veel persoonlijke aandacht. De belangrijkste persoon hierbij is je klassenmentor. Op Calvijn hebben sommige leerlingen naast hun
klassenmentor ook een individuele mentor.
Techniekhavo. Een echte havo-opleiding, maar dan met extra veel techniek. Een havo voor doeners.

Onze Open dag op 27 januari 2021 gaat helaas niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

Op Calvijn bieden we aan: vmbo gl/tl, onderbouw havo/atheneum en techniekhavo.

JIJ KOMT TOCH OOK?

Ontdek Calvijn

Lees verder