Christelijk School. Wat in de Bijbel staat vinden wij erg belangrijk. Hoe we met elkaar omgaan vinden we ook belangrijk. Denk daarbij aan naastenliefde, respect voor
elkaar, veiligheid en verdraagzaamheid.
Laptop per leerling. Alle leerlingen die op Calvijn komen, werken met een eigen laptop. Je koopt de laptop (dat kan ook door iedere maand een bedrag te betalen) of je leent
de laptop van school. We werken niet alleen met laptops. Bij veel vakken heb je ook nog gewoon boeken naast de laptop
Persoonlijke aandacht. Op Calvijn krijg je veel persoonlijke aandacht. De belangrijkste persoon hierbij is je klassenmentor. Op Calvijn hebben sommige leerlingen naast hun
klassenmentor ook een individuele mentor.
Techniekhavo. Een echte havo-opleiding, maar dan met extra veel techniek. Een havo voor doeners.

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool?

Dan ben je van harte welkom op onze Doemiddag en Open Dag.

De doemiddag is op woensdagmiddag 27 november 2019 van 14.00 – 16.00 uur. Voor de ouders/verzorgers is er een info avond op woensdag 27 november 2019. Aanvang 19.45 uur.

Je bent ook van harte welkom op onze Open dag op woensdag 29 januari 2020 van 14.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur in ons schoolgebouw aan de Bellefleur 2 te Hardinxveld-Giessendam.
Op Calvijn bieden we aan: vmbo gl/tl, onderbouw havo/atheneum en techniekhavo.

JIJ KOMT TOCH OOK?

Ontdek Calvijn

Lees verder