Roosters en wijzigingen

Op deze pagina vind je de roosterwijzigingen. Sinds het nieuwe schooljaar staan het huiswerk en de toetsen van alle klassen in SOM. Door in te loggen kunnen leerlingen en ouders onder het kopje 'huiswerk' zien wat het opgegeven werk is.

WebUntis

Vanaf maandag 4 januari 2021 volgens rooster alle lessen online Klas 4VMBO is vanaf maandag 11 januari volgens rooster op school aanwezig, schoolexamens vanaf 18 januari 2021 gaan door op school volgens uitgereikte rooster (zie ook hieronder) Met ingang van 1 maart 2021 zal er met een nieuwe versie van het rooster gewerkt worden, dit rooster is terug te vinden in Webuntis. Ook de pauze indeling is veranderd en vind u hieronder terug.