Roosters en wijzigingen

Op deze pagina vind je de roosterwijzigingen. Sinds het nieuwe schooljaar staan het huiswerk en de toetsen van alle klassen in SOM. Door in te loggen kunnen leerlingen en ouders onder het kopje 'huiswerk' zien wat het opgegeven werk is.

WebUntis

4vmbo: Examens Tijdvak 2 vanaf 14 juni 2021 (zie hieronder) .

3vmbo: SE 2 week volgens uitgereikte rooster (zie hieronder)