Techniekhavo

Techniekhavo is van start gegaan
Met ingang van 1 februari is Techniekhavo Calvijn een feit geworden en zijn we met een groep leerlingen uit het huidige leerjaar 1hv nu echt van start gegaan. Een groep van 20 leerlingen vertrekt elke vrijdag van Calvijn naar Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem om daar techniekonderwijs te volgen als onderdeel van hun Techniekhavo-opleiding. De leerlingen zijn nu een aantal keer op het Gilde geweest en hebben hun draai al goed gevonden.

Doemiddag Techniekhavo
Op woensdag 15 februari was het dan zover: de eerste Doemiddag Techniekhavo! Techniekhavo is een echte havo-opleiding met extra aandacht voor techniek en een samenwerking tussen Calvijn en Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Op Calvijn krijgen de leerlingen Techniekhavo 4 dagen les op Calvijn en daarnaast 8-10 lesuren in de week, een dag of twee dagdelen, techniekonderwijs op het Gilde.
De Doemiddag vond plaats op het Gilde waar we om 15.00 uur in de aula gestart zijn met de leerlingen. Na een kort welkom zijn we naar de praktijklokalen gegaan. De leerlingen werden verdeeld over drie lokalen en hebben daar een solar-auto gemaakt wat door middel van een zonnepaneeltje ook echt kan rijden. Een aantal leerlingen bleek er heel handig in, sommigen vonden het ook best wel lastig. Gelukkig hoefden ze het niet alleen te doen! Zij werden geholpen door 4de klassers van het Gilde en een aantal docenten van het Gilde en van Calvijn. Rond 17.00 uur kwamen de ouders ook weer op school. Met leerlingen en ouders hebben we in de aula een frietje met snack gegeten. Na het eten konden de leerlingen hun autootje afmaken en ouders hadden de keuze hun zoon of dochter daarbij te helpen of om aan te schuiven bij een presentatie over Techniekhavo. Rond een uur of zeven waren de werkstukjes af en gingen ouders en leerlingen vrolijk en positief huiswaarts.
In de avond van 15 februari is op Calvijn nog de informatieavond over Techniekhavo geweest. Hier werd dezelfde presentatie gegeven als ’s middags; deze avond was speciaal bedoeld voor die ouders die niet in de gelegenheid waren om eerder die dag op het Gilde aanwezig te zijn.
We kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde Doemiddag waar we heel veel enthousiaste leerlingen en ouders ontmoet hebben!